Privacy en voorwaarden

PRIVACY

Al decennialang werkt EDM Digital Solutions met databestanden van gerenommeerde partners en klanten. Het werken met en uitwisselen van data en persoonsgegevens, vereist een constante monitoring en naleving van actuele wettelijke regels en gedragscodes rondom privacy en beveiliging. De onderwerpen privacy en beveiliging zijn dan ook al sinds jaar en dag belangrijk voor EDM Digital Solutions. 

EDM Digital Solutions werkt strikt conform de Nederlandse- en Europese wetgeving en houdt zich met betrekking tot de bescherming en verwerking van persoonsgegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De verwerking van persoonsgegevens is altijd aangemeld geweest bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1285521. Daarnaast is EDM Digital Solutions in het bezit van het DDMA Privacy Waarborg keurmerk en heeft op het gebied van beveiliging het beveiligingslabel ‘Goud’ ontvangen.

Informatie wordt alleen ter beschikking gesteld aan opdrachtgevers die in Nederland actief zijn en zich aan de Nederlandse- en Europese wetgeving dienen te houden. Hiermee borgt EDM Digital Solutions dat persoonsgegevens altijd door Nederlandse en Europese wetten en regels worden beschermd. Vanzelfsprekend zijn ook de rechten van de consument in de organisatie van EDM Digital Solutions geborgd. Een verzoek om inzage in de herkomst van (persoons)gegevens of een verzoek tot verwijdering wordt door EDM Digital Solutions altijd gehonoreerd. Voor de afhandeling van deze verzoeken en privacy vragen heeft EDM Digital Solutions een Privacy Officer aangesteld. EDM’s Privacy Officer is per e-mail bereikbaar, via: privacyvraag@edm.nl

 

Cookie-statement

Voor het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy-cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Adverteerders of andere bedrijven hebben geen toegang tot de door ons geplaatste cookies.

Je kan te allen tijde zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren of dat je wilt dat je browser je op de hoogte stelt wanneer een cookie wordt geplaatst. Wil je je voorkeuren voor het accepteren of weigeren van bepaalde categorieën cookies op onze websites wijzigen, dan kan je de pagina waarop je je instellingen kan wijzigen altijd bereiken via de link privacy- en cookiebeleid onderaan elke pagina. Wil je binnen een bepaalde categorie cookies van bepaalde partijen accepteren of weigeren, dan kan dat ook.

Op onze sites van maken we gebruik van Mark&Mini, Google analytics en Delta Projects cookies voor analyse doeleinden:

Het Mark&Mini cookie maakt het mogelijk dat websites geanalyseerd kunnen worden waardoor website ervaringen verbetert en relevanter gemaakt kunnen worden. Verder maakt Mark&Mini mogelijk dat relevantere boodschappen over het online domein geserveerd kunnen worden, o.a. door het delen van selecties van cookies met online advertising partners als Adobe Systems, Google, AdForm en LiveRamp.

We maken ook gebruik van Deltaprojects cookies voor analyse doeleinden en eventuele targeting van online campagnes. Meer informatie voor het afmelden en over de Delta projects cookies: http://www.deltaprojects.com/privacy-policy/

Voor de google analytics cookies en gerelateerde cookies kun je meer informatie vinden op http://www.google.com/settings/ads zo kan je je aan- of af melden voor het plaatsen van cookies door Google.

Data Protection Officer

Naast de Privacy Officer heeft EDM Digital Solutions ook een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld, ook wel de Data Protection Officer (DPO). EDM Digital Solutions’s DPO ziet toe op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, gegevensbeschermingsbepalingen en van het beleid dat EDM Digital Solutionsheeft opgesteld met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. In dit kader kan het volgende worden verklaard: 
EDM Digital Solutionsverklaart de privacy van betrokkenen te waarborgen, conform haar privacy kernwaarden:

 • Relevante communicatie;
 • Altijd een Privacy Impact Assessment (PIA);
 • Filters worden altijd gevolgd;
 • Bijzondere persoonsgegevens worden niet verwerkt;
 • Beveiliging en procedures zijn op orde;
 • Rechten van de consument zijn goed geborgd, in procedures en handelen.  

EDM Digital Solutions verklaart de privacy van betrokkenen te waarborgen, onder meer door naleving van het volgende:

 • EDM Digital Solutions heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen, er geldt een informatiebeveiligingsbeleid en er zijn intern autorisaties toegekend;
 • EEDM Digital Solutions is ISO 27001 gecertificeerd en laat zich regelmatig auditen;
 • EDM Digital Solutions verwerkt uitsluitend persoonsgegevens op basis van een ondertekende verwerkersovereenkomst;
 • Er wordt altijd en op meerdere punten in het verwerkingsproces een Privacy Impact Assessment (PIA) uitgevoerd;
 • EDM Digital Solutions overschrijdt haar rol als “verwerker” niet, persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt:
 • EDM Digital Solutions heeft een Privacy Officer en Data Protection Officer aangesteld.

Beveiliging

EDM Digital Solutions is ISO 27001 gecertificeerd door Bureau Veritas en hanteert een actueel informatiebeveiligingsbeleid conform de beveiligingsstandaard ISO 27001.EDM Digital Solutions's beveiligingsmaatregelen zijn onder meer:

 • Toegangsbeheer en autorisatie van medewerkers;
 • Alle medewerkers hebben een VOG-verklaring en zijn verplicht tot geheimhouding;
 • Een eigen beveiligd servercentrum in Nederland;
 • Gebruik van bewerkersovereenkomsten;
 • Een eigen Privacy Officer voor vragen van consumenten en structureel overleg met én advies van een eigen Data Protection Officer;
 • Gebruik van een beveiligde omgeving voor een veilige bestanduitwisseling.

Beveiligde omgeving

In het kader van privacy en beveiliging, verstuurt en ontvangt EDM Digital Solutions geen data per e-mail. EDM Digital Solutions gebruikt daarnaast altijd een beveiligde online transfer omgeving. De daartoe aangewezen EDM Digital Solutions medewerkers kunnen per omgaande een account voor u aanmaken, waarna username en wachtwoord via verschillende kanalen aan u worden verstrekt. Wij willen u alvast hartelijk danken voor uw medewerking ter behoud van de privacy van uw en onze gegevens.

Voor consumenten

Dag in dag uit zorgen gegevens ervoor dat organisaties zich beter aan u kunnen aanpassen. Daarom is het belangrijk dat u weet hoe dit gebeurt en ook hoe u gegevens kunt inzien, corrigeren of uzelf kunt uitschrijven. EDM Digital Solutions heeft alle informatie die voor u van belang is geplaatst op de website Evenoverdata.nl. Via deze website informeren wij u over de dienstverlening aan onze opdrachtgevers en daarmee de doeleinden van het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast kunt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie en bezwaar.

Voorwaarden

 

Op de algemene bedrijfsvoering van EDM Digital Solutions zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Opt-out

Verstand van data.
Gevoel voor marketing.